วิสัยทัศน์ :: “บ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งธรรมชาติงามตา สาธารณูปโภคครบครัน สร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณี ทุกชีวิตอยู่ดีมีสุข ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์  เทศบาลตำบลบ่อพลอย
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลบ่อพลอย
คลังวีดีโอ
ปฏิทินกิจกรรมและนัดหมาย
กระทู้แสดงความเห็น ดูกระทู้ทั้งหมด ตั้งกระทู้
โพลแสดงความเห็น
ผลงานและโครงการของ เทศบาลตำบลบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ได้รับเบี้ยยังชีวิต

กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนหรือชื่อ-นามสกุล เพื่อตรวจสอบสิทธิ์

หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
ชื่อ - นามสกุล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ่อพลอย
header