จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กจ.ถ.14-014 สายถนนเทศบาล 14 (บ่อเดือด-บึงหัวแหวน) ชุมชนเขาเตี้ย จากสาย กจ.ถ.14-016 สายถนนเทศบาล 16 ถึงสาย กจ.ถ.14-013 สายถนนเทศบาล 13 ชุมชนเขาเตี้ย ตำบลบ่อพลอย โดยวิธีคัดเลือก


พิมพ์