ประกาศกรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

                        ด้วยกรมสรรพสามิติพื้นที่กาญจนบุรี มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ ประจำสาขาบ่อพลอย จำนวน 1 อัตราเปิด รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 15 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ ฝ่ายอำนวยการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี ชั้น 5 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง เลขที่ 8 หมู่ 12 ถนนเลียบแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้สมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 034-564-427 กด 1 

 


พิมพ์