ประกาศการหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

          ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ จะดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ทำให้ต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวัน พุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ทำให้น้ำประปาในพื้นที่เทศบาลตำบลบ่อพลอย มีน้ำไหลน้อยในบางพื้นที่ และไม่ไหลในบางพื้นที่ จึงแจ้งให้พี่น้องประชาชนโปรดเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ให้พร้อม ในวันเวลาดังกล่าว

เอกสาร 3 1

พิมพ์