ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี2567

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย

ประกาศเรื่องภาษีที่ดิน67


พิมพ์