วันอังคาร ที่13 กรกฎาคม 2564 นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอบ่อพลอย ได้ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลบ่อพลอย พร้อมมอบนโยบายการบริหารราชการ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ่อพลอย

 M0N0184 800x535 M0N0187 800x535 M0N0185 800x535 M0N0191 800x535 M0N0192 800x535 M0N0195 800x535 M0N0196 800x535 M0N0197 800x535 M0N0200 800x535 M0N0207 800x535 M0N0208 800x535 M0N0210 800x535 M0N0216 800x535 M0N0217 800x535 M0N0217 800x535 M0N0219 800x535 M0N0220 800x535


พิมพ์