ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอยเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

2205422055


พิมพ์