ประชาสัมพันธ์จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ เรื่องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

📣 ประชาสัมพันธ์จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ เรื่องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันนี้ (11 ม.ค.64) เวลา 13.00 น. - 15.00 น. โดยประมาณ
***ขอให้พี่น้องประชาชนโปรดเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอด้วยค่ะ****

หยุดจ่ายน้ำบ่อพลอย11.1.65


พิมพ์