วันนี้( 6 กรกฎาคม 2564) นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อพลอย ได้ประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ่อพลอย (OTOP) 

 

 M0N0164 800x535 M0N0166 800x535 M0N0167 800x535 M0N0168 800x535 M0N0170 800x535 M0N0173 800x535 M0N0178 800x535 M0N0189 800x535 M0N0195 800x535 M0N0196 800x535 M0N0197 800x535 M0N0198 800x535 M0N0179 800x535

No Images