วันนี้(14 มกราคม 2565) เวลา09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ เซ็นยวนิช ปลัดอำเภอบ่อพลอย (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เป็นตัวแทนนายอำเภอบ่อพลอยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องวันที่ 17 มกาคม ของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ่อพลอยได้เข้าร่วม โดยมี นายณัทธภัทร หนูขาว รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ่อพลอย เข้าร่วมทำความสะอาดบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี