✨วันนี้(22ธ.ค.64) เวลา 10.00น. คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอยได้ส่งมอบผ้าห่มกันหนาว และยารักษาโรคพระราชทาน ให้แก่ ประชาชนผู้ด้วยโอกาส และผู้สูงอายุ โดยเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอยได้รับมอบจำนวน 30 ชุด
✨ทั้งนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยราษฎรที่ประสบภัยหนาว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความหนาวเบื้องต้นแก่พสกนิกรที่ประสบภัยหนาว ทรงพระราชทานผ้าห่มกันหนาว และยารักษาโรค โดยมอบแก่ราษฎรที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งราษฎรต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้