เทศบาลตำบลบ่อพลอยได้มีการปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย

ถนนเทศบาล 5 ซอยบุษราคัม

45374538453945404542S 145080338

 

เทศบาล 7 ซอยโกเมน

46934695469747064707S 145137685

 

ถนนเทศบาล 9 ซอยทับทิม

4810481148184826490949114914

ถนนเทศบาล 17 ซอยบ่อนไก่

45044507 04512451245564557S 145137713

 

 

No Images