เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัยนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย ได้ร่วมวางพานพุ่มเพื่อสักการะพ่อขุนรามคำแหง โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการในจังหวัด