บรรยากาศในวันแรก(8 กพ.64)ของการลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

DSC 0634

DSC 0641

DSC 0644DSC 0646DSC 0646DSC 0655DSC 0656DSC 0657DSC 0660DSC 0661DSC 0662DSC 0665DSC 0663DSC 0666DSC 0669DSC 0679DSC 0674DSC 0676DSC 0681DSC 0692DSC 0712DSC 0737DSC 0686DSC 0710DSC 0717DSC 0729DSC 0734DSC 0735

 

No Images