เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอยได้ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่เขตรับผิดชอบดูแล เพื่อเป็นการป้องกันตามมาตราการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19