วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลบ่อพลอย เข้าร่วมโครงการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย

Facebook : เทศบาลตำบลบ่อพลอย

Website : http://www.bophloi.go.th

Line official : @417huerd

Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี