(30 ธ.ค.63) ตัวแทน อสม.เทศบาลตำบลบ่อพลอย ชมรมผู้สูงอายุ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ท่านนายก และผู้บริหารเทศบาลตำบลบ่อพลอย