2.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอยเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 13/07/2564
วันอังคาร ที่13 กรกฎาคม 2564 นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอบ่อพลอย ได้ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลบ่อพลอย พร้อมมอบนโยบายการบริหารราชการ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ่อพลอย 13/07/2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ 2564 09/07/2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ2564 05/07/2564
ประกาศขยายกำหนดเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 01/07/2564
ประกาศทั้งหมด


พิมพ์