2.3. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 30/11/2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน 28/11/2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ 28/11/2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๕๗๗๓ กาญจนบุรี 27/11/2566
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ่อพลอย 27/11/2566
จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด (โทนสีเหลือง) เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ 27/11/2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๗๖๕๔ กาญจนบุรี 22/11/2566
โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.14-017 สายถนนเทศบาล 17 (ซอยบ่อนไก่) หมู่ที่ 1 ชุมชนจามรฟาร์ม ตำบลบ่อพลอย 22/11/2566
ประกาศทั้งหมด


พิมพ์