2.3. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน งานสาธารณสุข สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หทายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๖๑ ๐๐๔๘ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2565
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กจ.ถ.14-014 สายถนนเทศบาล 14 (บ่อเดือด-บึงหัวแหวน) ชุมชนเขาเตี้ย จากสาย กจ.ถ.14-016 สายถนนเทศบาล 16 ถึงสาย กจ.ถ.14-013 สายถนนเทศบาล 13 ชุมชนเขาเตี้ย ตำบลบ่อพลอย โดยวิธีคัดเลือก 14/01/2565
จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๒๑๙ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๒๑๙ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๕๓๙๕ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2565
ประกาศทั้งหมด


พิมพ์