ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปฯ

Attachments:
Download this file (IMG_0001.pdf)IMG_0001.pdf[ ]332 kB
Download this file (IMG_0002.pdf)IMG_0002.pdf[ ]181 kB
Download this file (IMG_0003.pdf)IMG_0003.pdf[ ]45 kB
Download this file (IMG_0004.pdf)IMG_0004.pdf[ ]265 kB

พิมพ์