คำสั่งเทศบาลตำบลบ่อพลอย ที่ 830/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับจริยธรรม

023AC8AD 0EE7 42D8 844A 6D10E5408E47


พิมพ์