เทศบาลตำบลบ่อพลอยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ช่วยกันระวังไฟป่า

การเผาในที่โล่ง (Open Burning) เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศหลักแหล่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ทางอากาศ ได้แก่ ก๊าซต่างๆ ที่เกิดจากการเผาไหม้ อาทิ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ รวมทั้งฝุ่นละออง ควัน เถ้า ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาหญ้าหรือขยะริมทางเส้นทางจราจรเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมาก เนื่องจากหมอกควันที่เกิดไม่สามารถควบคุมได้

#พบเหตุเพลิงไหม้โทร 034-581-020 ต่อ 112 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง)
Line official : @417huerd
Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี
335849733 732290241732490 5576950776247026446 n
335199137 900438067915570 3285926169470088501 n
335175630 721857876326489 6354627338181663306 n
335508527 757896372314659 8951852868232394561 n

335386008 766821991230971 8363722124706789771 n

 

พิมพ์