ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่2) ประจำปี พ.ศ.2566


พิมพ์