ป.ป.ท. เพิ่มช่องทางใหม่ในการแจ้งเบาะแสการทุจริตเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

ป.ป.ท. เพิ่มช่องทางใหม่ในการแจ้งเบาะแสการทุจริตเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพิ่มช่องทางใหม่ในการแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่าน LINE QR code ช่องทางใหม่ในการให้บริการประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการแจ้งเบาะแสการทุจริต หากคุณพบเห็นการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ แจ้งได้ง่าย ๆ ตลอด 24 ชม.


พิมพ์