วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย มอบหมาย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานกองช่อง, งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ่อพลอย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยมีอำเภอบ่อพลอย ร่วมกับ กศน.อำเภอบ่อพลอย เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา ครั้งนี้ ณ บริเวณลานกีฬาหน้าสนง.กศน.อ.บ่อพลอย
Line official : @417huerd
Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี