วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย มอบหมายงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และงานสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ อำเภอบ่อพลอย เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีประกาศ ให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อยกย่องพระองค์เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทย

?Facebook : เทศบาลตำบลบ่อพลอย
?Line official : @417huerd
?Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี