ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ✨
เทศบาลตำบลบ่อพลอยได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565        นำทีมโดยนายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ่อพลอยทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามบริเวณตั้งแต่ศาลเจ้าพ่อหินใหญ่ ถึงสี่แยกไฟแดงอำเภอบ่อพลอย

✨