วันที่ 1 มกราคม 2566 นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีนายชลัท ตะเพียนทอง นายอำเภอบ่อพลอย เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ่อพลอย (OTOP) เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว อีกทั้งเป็นการสืบสานประเพณีไทยให้สืบต่อไป