วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ่อพลอย โดยมีนายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบ่อพลอย เป็นประธานในการประชุม และในเวลา 17.00 น. ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สนามกีฬาฟุตบอล โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย

🎯Facebook : เทศบาลตำบลบ่อพลอย
🎯Line official : @417huerd