วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบ่อพลอย เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดรัชดาภิเษก อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

Facebook : เทศบาลตำบลบ่อพลอย

Website : http://www.bophloi.go.th

Line official : @417huerd