วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเทศกาลเห็ดโคนและอัญมณีของดีบ่อพลอย โดยมีนายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบ่อพลอย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลเป็นการแข่งขันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอบ่อพลอย เพื่อสนับสนุนการสร้างสัมพันธ์ และต่อต้านยาเสพติด