วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 20.00 น. ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเปิดงานเทศกาลเห็ดโคน อัญมณีของดีบ่อพลอย และกาชาดบ่อพลอย ครั้งที่ 21 ณ ลานหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาบ่อพลอย พร้อมด้วยนายชำนาญ ชื่นตา ,นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายนายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต4

โดยมีนายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบ่อพลอย และนายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน หลังจากนั้น ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้โชวฝีมือในการผัดเห็ดโคนของอำเภอบ่อพลอย พร้อมชมการแสดงแฟชั่นโชวอัญมณีกลุ่มผู้ค้าพลอยในอำเภอบ่อพลอย