วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย พร้อมเจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ่อพลอย รับฟังแนวบริหารจัดการขยะ จากตัวแทนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี , สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี และ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมได้ออกตรวจบ่อขยะเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ 2565