วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบ่อพลอย ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565

โดยมีนายนวพล อินทร์คล้าย ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย

🎯Facebook : เทศบาลตำบลบ่อพลอย
🎯Line official : @417huerd
🎯Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี