วันที่ 14 มกราคม 2566 นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่ใจดี จากบริษัทเอกชน ห้างร้านต่าง ๆ พนักงานเทศบาล และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อพลอย เข้าร่วมงาน ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น จับของขวัญมอบให้แก่เด็กๆ มอบทุนการศึกษา ระบายสี โยนห่วง กินวิบาก

Facebook : เทศบาลตำบลบ่อพลอย

Website : http://www.bophloi.go.th

Line official : @417huerd

Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี