ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 21 -22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นการเปิดโครงการ โดยมีนายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย จำนวน 200 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ่อพลอย

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นการดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์