ภาพการประชุมกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ่อพลอย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

 

IMG 25630317 101323 CopyIMG 25630317 101336 CopyIMG 25630317 101426 CopyIMG 25630317 101653 CopyIMG 25630317 101703 CopyIMG 25630317 101717 CopyIMG 25630317 101727 CopyIMG 25630317 111007 Copy