ประชาสัมพันธ์ แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย ด้วยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดกาญจนบุรี จัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รายการ "The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand 2023" ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เมษายน 2566 (เสาร์-อาทิตย์)

#เส้นทางที่ใช้แข่งขัน จากตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรี - อำเภอบ่อพลอย - สี่แยกไฟแดงอำเภอบ่อพลอย - อำเภออู่ทอง