รู้ทันสัญญาณเตือนโรคลมร้อน !!!

-อุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติ (สูงกว่า 40 องศาเซลเซียส)
-ไม่มีเหงื่อออก หรือเหงื่อออกมากผิดปกติ
-ผิวหนังแดง ร้อน แห้ง
-ชีพจรเต้นเร็วและแรง
-สับสน กระวนกระวาย พูดไม่รู้เรื่อง
-ชัก
-ซึมลง หมดสติ
 

1

2

3

4