ขอเชิญพี่น้องประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมตอบแบบสอบถามการสำรวจความคิดเห็น และความต้องการของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) และแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวนใหม่รอบปี พ.ศ.2568

เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นความต้องการ และศึกยภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่ครอบคลุมทุกมิติ
กดลิ้งค์ด้านล่าง หรือสแกนคิวอาร์โค๊ด 👇https://docs.google.com/.../1FAIpQLSct.../viewform
 
 
338303687 749259266932645 5481978623652535086 n