2.3. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปฯ 22/09/2565
จ้างซ่อมชุดไมค์คอนเฟอเรนซ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๘ ๕๒ ๐๐๑๓, ๔๕๘ ๕๒ ๐๐๒๑, ๔๕๘ ๕๒ ๐๐๒๓ และ ๔๕๘ ๕๒ ๐๐๑๑ 21/09/2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๕๗๗๔ กาญจนบุรี 20/09/2565
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19/09/2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๙๑- ๙๕๗๔ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดูดสิ่งปฏิกูลและรถบรรทุกขยะ งานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2565
ซื้อวัสดุการเกษตร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๑-๖๐-๐๐๐๓ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2565
ประกาศทั้งหมด


พิมพ์