2.3. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างทำป้ายไวนิล โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเพื่อคนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 07/06/2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 06/06/2566
จ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลบ่อพลอย 06/06/2566
จ้างลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 06/06/2566
จ้างทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ 31/05/2566
จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๓๖๖ กาญจนบุรี 31/05/2566
ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว พร้อมด้ามจับ 30/05/2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๘ ๖๕ ๐๐๒๓ 30/05/2566
ประกาศทั้งหมด


พิมพ์