วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย มอบหมาย นายปฐมพงศ์ กาญจนไตรภพ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ่อพลอย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ่อพลอย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบบ่อพลอย อสม. และ ผู้ประกอบการภายในตลาดสดเทศบาลตำบลบ่อพลอยได้ร่วมกันดำเนิน กิจกรรมรณรงค์ “ล้างตลาดทั่วไทย สร้างความมั่นใจด้วยหลัก ๕ ประการ ขององค์การอนามัยโลก (WHO)” ตามหลักสุขาภิบาล พร้อมทั้งตรวจ แนะนำ และเฝ้าระวังสุขลักษณะของตลาดสดและตลาดนัด ประจำปี 2566 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

Website : http://www.bophloi.go.th

Line official : @417huerd

Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี