เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 กลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกปฎิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ได้มีการฉีดล้างท่อที่อุดตันและเศษดินลูกรังและทรายที่เกิดจากช่วงมีพายุฝนเข้าทำให้ไหลลงสู่พื้นถนนจราจล ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่พี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน