วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ได้นำรถยนต์บรรทุกน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกตรวจท่อธารประปาดับเพลิง และถังดับเพลิง เพื่อตรวจทดสอบความพร้อมในการระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย พบว่ามีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ดี