31 มี.ค. วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการแก่สยามประเทศ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2330 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 4 ปีมะแม เวลา 22.30 น. ณ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี  เทศบาลตำบลบ่อพลอยได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับอำเภอบ่อพลอย โดยมี นายชลัท ตะเพียนทอง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครองอำเภอบ่อพลอย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ และอสม. ประชาชนจิตอาสา ผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันล้างทำความสะอาดตลาดสดหินใหญ่