วันนี้ (10 มี.ค.64) กลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำเจ้าหน้าที่ช่วยกันฉีดล้างทำความสะอาดถนน เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้มีเศษซากขยะและใบไม้แห้งเต็มถนน เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน