วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ ไกรทอง ปลัดอำเภอบ่อพลอย (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอบ่อพลอย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันนวมินทรมหาราช จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ่อพลอยได้เข้าร่วมโดยมี นายปฐมพงศ์ กาญจนไตรภพ ,นายณัทธภัทร หนูขาว รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนายชยุต เหมวิเชียร ปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย พนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย และส่วนราชการในเขตอำเภอบ่อพลอย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยการทำความสะอาดภายในวัดรัชดาภิเษก อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี