วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย มอบหมาย นายปฐมพงศ์ กาญจนไตรภพ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย นายชลัช ชื่นใจ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย นายชยุต เหมวิเชียร ปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมอำเภอ บ่อพลอย โดยมีนายไพโรจน์ ไกรทอง ปลัดอำเภอบ่อพลอย (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอบ่อพลอย เป็นประธานในพิธี

Website : http://www.bophloi.go.th

Line official : @417huerd

Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี