เนื่องในวันท้องถิ่นไทยเทศบาลตำบลบ่อพลอยได้จัดกิจกรรม(Big Cleaningday) ล้างตลาดสดหินใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งฉีดพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันโควิด-19 พร้อมด้วยหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย ผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม. และพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาด